داستان

انتشار روزانه داستان های ادبی

“مغز میمون”

داستانک «مغز میمون » عنوان داستانی است از علی عبدالرضایی که در کتاب تختخواب میز کار من است منتشر شده است. لینک اجرای داستان در ساوند کلاود👇👇👇 https://soundcloud.com/valibivali44/9bqf6ezpdgvv باران تندی…
read more

داستان “آدمک داخل جعبه”

وقتی بیدار می‌شوی چراغ‌های سلولت را خاموش کرده‌اند. انگار دیوارهای تشک‌پوش در تنگنا قرارت داده‌اند؛ حرکت می‌کردی می‌خوردی بهشان. از تو می‌خواهند جیغ بزنی و التماس کنی، اما این کار…
read more