نقد

انتشار روزانه نقدهای ادبی

نقدی بر شعر “اتاق”

"اتاق" شعری‌ست از "سمیه ابراهیمی" که "علی عبدالرضایی" در گروه تلگرامی "کالج شعر" به صورت صوتی به نقد و بررسی آن پرداخته است، این نقد توسط یکی از ادمین‌های کالج…
read more

نقدی بر شعر “روشنایی”

"روشنایی" عنوان شعری‌ست از "فاطمه سلیمانی" که "علی عبدالرضایی" در گروه تلگرامی "کالج شعر" به صورت صوتی به نقد و بررسی آن پرداخته است، این نقد توسط یکی از ادمین‌های…
read more

نقدی بر شعر “فرش”

"فرش" عنوان شعری‌ست از "امین روزبهانی" که "علی عبدالرضایی" در گروه تلگرامی "کالج شعر" به صورت صوتی به نقد و بررسی آن پرداخته است، این نقد توسط یکی از ادمین‌های…
read more

نقدی بر شعر “خیابان”

"خیابان" عنوان شعری‌ست از  "حسین محمدی" که "علی عبدالرضایی" در گروه تلگرامی "کالج شعر"  به صورت صوتی به نقد و بررسی آن پرداخته است، این نقد توسط یکی از ادمین‌های…
read more

نقد شعر “شارژ”

"شارژ" عنوان شعری‌ست از "فاطمه قهرمانی" که " سمیه ابراهیمی" به نقد و بررسی آن پرداخته است، این نقد پیش‌تر در بخش "کارگاه نقد" مجله‌ی فایل شعر نهم منتشر شده…
read more

نقدی بر شعر “بی‌پرده”

"بی‌پرده" شعری‌ست از "علیرضا مطلبی" که "آمنه باجور" به نقد و بررسی آن پرداخته، این نقد در مجله‌ی فایل شعر ده‌ در بخش "کارگاه نقد" هم منتشر شده است. چشمانم…
read more

چگونه نقد داستان بنویسیم؟

"چگونه نقد داستان بنویسیم؟ " عنوان مقاله ای ست از علی عبدالرضایی که در مجله فایل شعر دهم منتشر شده است.   چگونه می‌توان نقدی حرفه‌ای نوشت، به طوری‌که هم…
read more

نقدی بر شعر “تابلو”

«تابلو» تابلویی که لعابش رفته باشد و با طرحی نیمه‌کاره از در بزند بیرون بعد هم دختری رنگ‌و‌رو رفته قرض بگیرم آويزان كه بنشیند در این چارچوب قبل از تكامل…
read more

نقدی بر شعر «حسین محمدی»/ علی عبدالرضایی

على عبدالرضايى با روش‌هاى متنوعى به نقد شفاهى شاعران كالج مى‌پردازد. در «كارگاه شعر عبدالرضايى»علاوه بر فايل صوتى كارگاه‌هايى كه تاكنون برگزار كرده گاهى متن پياده شده‌شان را نيز قرار…
read more