مقاله

انتشار روزانه مقاله های تئوریک و ادبی

قافیه‌ی درونی

"قافیه‌ی درونی" عنوان مقاله‌ی کوتاهی‌ست از "زهرا هاشمی"، این مقاله پیش‌تر در بخش "گزاره‌های یدکی" مجله‌ی "فایل شعر ۹" منتشر شده است. ریتم و آهنگِ آوایی یکی از عوامل مهم…
read more

“تماشاگر رهايي‌يافته “

تماشاگر رهايي‌يافته  عنوان مقاله‌ای است از ژاک رانسير که توسط صالح نجفي و مهدي اميرخانلو ترجمه شده است. منبع این مقاله وبگاه تز یازدهم است. **** مقدمه‌ي مترجمان ــ «تماشاگر رهايي‌يافته»…
read more

تشخیص

"تشخیص" عنوان مقاله‌ی کوتاهی‌ست از "ساحل نوری" و در بخش "گزاره‌های یدکی" مجله "فایل شعر هشتم" منتشر شده است. آرایه‌هایی که بر پایه‌ی تناسبات معنایی واژه‌ها شکل می‌گیرند آرایه‌ی معنوی…
read more

“پیش به‌سوی ناشعر”

"پیش به‌سوی ناشعر" عنوان مقاله‌ای‌ست از علی عبدالرضایی که در مجله فایل شعر دهم منتشر شده است. كی!؟ چی چطوری‌ست؟ هيچ كه طوری نمی‌شود هيچ طوری نيست از شهروند محترم…
read more

ساختار چیست؟

"ساختار چیست" عنوان مقاله‌ای کوتاه از "نوید استاک" است که در بخش "گزاره‌های یدکی" مجله‌ی فایل شعر هشتم منتشر شده است. درک اندیشه‌ی ساختارگرا پیچیده نیست. با سیری در آن…
read more

تعلیق در شعر

"تعلیق در شعر" عنوان مقاله‌ای کوتاه از "سیمین شیرازی‌"ست که پیش‌تر در بخش "گزاره‌های یدکی" مجله‌ی فایل شعر ۹ منتشر شده است. تعليق در لغت به معني درآويختن، آويزان كردن…
read more

فراداستان

"فراداستان" عنوان مقاله‌ی کوتاهی‌ست از "ساحل نوری"، این مقاله پیش‌تر در بخش "گزاره‌های یدکی" مجله‌ی فایل شعر ده منتشر شده است. فراداستان شرح داستانی است راجع به داستانی دیگر. نویسنده…
read more