ماه: تیر ۱۳۹۶

روزنامه شعر

نظریات ادبیاتی-عملیاتی”زبان، بازی، روایت/شکست و تعلیق روایت”_علی عبدالرضایی

زبان، بازی، روایت در سه مولفه‌ی «زبان، بازی، روایت» یک نوع این‌همانی وجود دارد و در عین حال همه چیز در این تثلیث خلاصه می‌شود. روایت چیست؟ همه چیز روایت…
read more
مقاله

مقاله”دردِ اندوه در جهان مدرن: آثار مارگریت دوراس”_ژولیا کریستوا/برگردان: زهرا پورعزیزی

«درد یکی از مهم‌ترین چیزها در زندگی من است.» درد «به او می‌گویم وقتی بچه بودم، بدبختی مادرم جای رویاهایم را گرفت.» عاشق سخن‌سراییِ سپید مکاشفه ما مردمانِ جهان به…
read more