ماه: اردیبهشت ۱۳۹۶

شعر

شعر”خود آگاهی” _‬ الوین پانگ_ ترجمه محسن عمادی

حالا کوری را می‌شناسم: فقط آینه‌ دیدن است. در ظلمات آن‌جا که همه‌چیز بی‌نیاز از حواشی‌ست ، وضوحِ لمس‌ کفایت می‌کند، و ترس نامِ دیگر‌ِ اعتمادی‌ست مکتوم. حالا می‌دانم که…
read more