ماه: بهمن ۱۳۹۵

روزنامه شعر

بررسي فضازمان متني در كتاب تختخواب ميز كار من است – مهدي نادري

منتشر شده در كتاب "اين سوال ابدي" و مجله فايل شعر 5 همان‌طور که در بحث فضازمان متنی در ادبیات نومدرنیستی مطرح شده، زمان به دو گونه‌ی تقسیم‌پذیر(علمی) و تقسیم‌ناپذیر(شهودی)تقسیم…
read more
روزنامه شعر

نقدی بر کتاب « این گربه‌ی عزیز» سروده‌ی علی عبدالرضايي – عنايت سميعي

«این گربه‌ی عزیز» سومین دفتر شعر علی عبدالرضایی است. سه دفتر درطول چهار سال. پس، شاعری جدی است. او در شعر خود ازبیگانه نمایی در زبان فراوان استفاده می‌کند. درکنارهنجارگریزی…
read more