روزنامه شعر

تصویر شعری

شعر پیشروی امروز به مثابه‌ی سینمای متنی عمل می‌کند، یعنی برخلاف اشعار کلاسیک و ‌نئوکلاسیک چیزی را توضیح نمی‌دهد بلکه سعی می‌کند مفهومی را که در پی انتقال آن است…
read more
کارگاه داستان نویسی عبدالرضایی

نقدی بر داستان ساحل نوری_علی عبدالرضایی

"اخلاق هاناماخوسی"   هانا روی نیمکت نمدار خاکستری دادگاه طوری لم داده بود که گویی اتفاق‌های پیرامونش آهسته‌تر​ برای او رخ می‌داد. دست‌هایش از فضای سرد اتاق، یخ کرده بود…
read more