درباره کالج

كالج شعر عبدالرضايى، سازمانى شعرى و شعورى ست كه در آن حدود پنج هزار تن از نويسندگان مستقل معاصر، به ويژه شاعران و منتقدان جوان عضويت دارند و مطالب شان در راديو كالج، مجله فايل شعر و گروه تلگرامى و اينستاگرامى كالج شعر منتشر مى شود. در اين كالج شاعران و نويسندگانى هم هستند كه خيلى نام ندارند، يعنى خيلى هاشان از صفر آغاز كرده اند اما از پايه بتن آرمه پى ريختيم، پله ها را چنان دارند يكى دو تا مى پرند بالا كه گاهى حيرت مى كنم از اينهمه تيزى، كم مانده مرا هم بزنند و بيندازند! هرگز اينهمه شاعر و منتقدِ چيزفهم سر برنكرده توى ادبيات تيپاخورده ى فارسى، يكى از يكى بهتر، بالا بلندتر! بااينهمه جنونِ سربالا شعر مريضِ فارسى دوباره جامه خواهد دريد، دهه ى هفتاد عشق بود اما با اين قواى شعرىِ نامحدود، نيمه ى دومِ دهه ى نود بدل خواهد شد به صحنه ى عشقبازى شعر

روزنامه شعر

هر روزه در اين بخش، شعرها، داستانک ها، بخش هایی از رمان، مقالات تئوریک و ... خواهد خورد. روزنامه شعر را روزانه دنبال کنید


نشر کالج شعر

در اين بخش، دوستان می‌توانند انواع کتاب‌های شعر، داستان و مباحث تئوریک ادبی خود را جهت نشر برای انتشارات کالج شعر عبدالرضایی بفرستند.ویدیو شعر

در این بخش ویدیوهایی از شعرخوانی ها، سخنرانی ها، مباحث تئوریک و ... خواهیم داشت. هر روز ناادبیات را خواهیم دید
مجله فایل شعر

فایل شعر عنوان مجله‌ اینترنتی کالج شعر عبدالرضایی و تریبونی مکتوب برای ناادبیات امروز است که هر ماه منتشر مى شود
صدا شعر

در این بخش فایل صوتی سخنرانی ها، شعرهای خاص، مباحث آموزشی و تئوریک را هر روزه خواهید شنید

وبلاگ

چنانچه تصمیم دارید مخاطب جدی ادبیات باشید، کافی است سری به وبلاگ بزنید تا بتوانید هر روز مقالات، مباحث تئوریک و نا ادبیات را بخوانید

رادیو کالج شعر

هر روزه و در هر ساعتی که بخواهید می توانید از طریق رادیو کالج شعر نا ادبیات را بشنويد. با کلیک روی گزینه زیر می توانید بطور آنلاين به راديو گوش دهيد.